Według zwolenników tej strategii istnieje dzięki

skuteczne pozycjonowanie radom
Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw. marketingu za przyzwoleniem (z ang.

permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marketingowego sam musi wyrazić na niego zgodę, np.

poprzez subskrypcskuteczne pozycjonowanie radom .