Według zwolenników tej strategii istnieje dzięki

skuteczne pozycjonowanie radom
Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw.
marketingu za przyzwoleniem (z ang.
permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marketingowego sam musi wyrazić na niego zgodę, np.
poprzez subskrypcskuteczne pozycjonowanie radom .