Kolektory słoneczne są trwałe oraz wytrzymałe

fotowoltaika montaż poznańFotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony. Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powsfotowoltaika montaż poznań .